Přejít na obsah

ÚPRAVAMI ULIC PŘIBUDOU PARKOVACÍ MÍSTA

V blízké době bude zahájeno několik investičních akcí do ústeckých ulic. Parkovacích míst je málo. Díky úpravám komunikací se podaří vytvořit nové. Konkrétně jde o Popradskou ulici (sídliště Štěpnice), kde vzniknou nová místa po parkování u domů č. 1274 - 1279. Práce budou zahájeny v květnu a potrvají do srpna. Na této ulici vznikne celkem 42 parkovacích míst. Podobná akce proběhne i v navazující ulici Na Štěpnici u domu č. 1268, kde budou vytvořena čtyři nová místa pro parkování. Jak je již při podobných investicích v Ústí zvykem, na zadláždění bude použita vegetační vsakovací dlažba. Z rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka ve výši 2,9 milionu korun.

Možnost parkování rozšíří i investice do Špindlerovy ulice, kde bude opravena příjezdová komunikace a úpravami vznikne před domy č. 1127, 1128 a 1131 celkem patnáct nových parkovacích míst. Na dláždění bude opět použita vegetační dlažba. Pracovat se začne v květnu a termín dokončení byl stanoven na červen. Hodnota zakázky činí zhruba 3 miliony korun.

Město má v plánu díky úpravám ulic rozšířit parkovací plochy i na Dukle a v Heranově ulici.

Plán investičních akcí města na letošní rok myslel na opravu chodníků v ulici Korábova, které již byly ve špatném stavu. Akce zahrnuje opravu obou stávajících chodníků v celé délce ulice včetně vyřešení sjezdů na sousední pozemky a naváže na rekonstrukci vodovodu a rozvodů elektrické energie. Souběžně s opravou chodníků dojde i na výměnu veřejného osvětlení. Stavba za zhruba dva miliony korun bude zahájena taktéž v květnu a potrvá do srpna.

Stavební práce při všech akcích budou provázet dopravní omezení pro motoristy i chodce. Pozorně sledujte dopravní značení. Děkujeme za pochopení.

mapa