Přejít na obsah

ZAČNE REKONSTRUKCE ULICE BRATŘÍ ČAPKŮ

Na začátku června bude zahájena rekonstrukce ulice Bratří Čapků v úseku před nákupním centrem Nová Louže a Základní školou Bratří Čapků.

Stavba si vyžádá řadu dopravních omezení pro řidiče i chodce, proto byla její realizace směřována do období školních prázdnin, i když město vybralo dodavatele již v loňském roce. Akce bude rozdělena na etapy. V červnu bude uzavřena a rekonstruována křižovatka ulic Bratří Čapků, Chodská a Polská, u Nové Louže vznikne dočasná točna pro průjezd a nezbytné zastavení vozidel. Parkování u nákupní galerie bude během stavby omezené. Po otevření křižovatky bude uzavřen a během července a srpna rekonstruován prostor před školou a nákupním střediskem. Celá akce bude dokončena v září rozšířením parkovacích míst před prostorem řadových garáží.   

Sledujte informace na webových stránkách a sociálních sítích města. Děkujeme za pochopení.

Prioritou města je zpřehlednění dopravy v této lokalitě a zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí, které docházejí do této školy. Investice za více než šest milionů korun přinese nové řešení parkoviště před obchodním centrem, přibydou parkovací stání, dojde i na úpravy zpevněných ploch. Před školou bude vytvořen parkovací záliv pro čtyři vozidla, který umožní bezpečný výstup či nástup dětí, které jsou do školy dopravovány ze vzdálenějších míst. Součástí stavebních prací bude i úprava křižovatky ulic Bratří Čapků, Chodská a Polská, která bude zvýšena oproti vozovce a tím vytvoří zpomalovací retardér pro bezpečné přecházení chodců. Na ně se myslelo i vytvořením dvou nových a nasvícených přechodů pro chodce v ulici Bratří Čapků a na ulici Polská směrem k nákupnímu centru. Rychlost v novém úseku ulice Bratří Čapků včetně upravené křižovatky bude dopravním značením snížena na 30 km/h.


Úprava provozu a stavba bude prováděna po etapách: 

  • Od 01.06. do 30.06.2022 se budou provádět práce na křižovatce ul. Polská, Chodská a Bří Čapků. Pouze zde, mimo frézování, dojde k omezení silničního provozu. Průchod chodců stavbou bude zamezen oplocením nebo mobilním zábradlím. Musí být vytvořen prostor o šíři min. 1,5 m pro chůzi ul. Polskou a prostor pro obejití stavby z ul. Chodské. Chodník z ul. Polské ke škole zůstane otevřený. 

Uzavřením ul. Bří Čapků vznikne slepá pozemní komunikace. Otáčení automobilů bude pomocí dočasně zřízené točny a umožnění parkování na stavbou nezabraných parkovacích stáních.  

  • od 01.07.2022 do 31.08.2022 bude otevřen průjezd křižovatkou ul. Polská a ul. Chodská (uzavřen bude vjezd do ul. Bratří Čapků). Dále bude proveden zábor části ul. bří Čapků (po č.p. 1169), plochy před školou a v místě stávajících kontejnerů na tříděný odpad (stávající vjezd pro zásobování  nákupního centra Nová Louže). 

Navíc bude zajištěn bezpečný průchod stavbou ul. Bří Čapků do nákupního centra Nová Louže, které bude zásobováno okolo řadových garáží, případně po dohodě ze zhotovitelem, který krátkodobě překryje nebo otočí zákazové značky a umožní průjezd.

  • od 31.08.2022 do 30.09.2022 budou prováděny dokončovací práce s dopravním omezením ve formě pracovních míst. Rodičům bude umožněna normální doprava dětí do školy a žáci budou mít přístup do školy mimo probíhající stavební práce.

 

Grafika_I_etapa.jpg  Grafika II etapa  Grafika IIII