Přejít na obsah

ÚSTECKÝ STACIONÁŘ SLAVÍ 30 LET

V tomto roce slaví Stacionář pro osoby s mentálním postižením v Ústí nad Orlicí 30 let své existence. Týdenní pobytová služba je určena pro klienty z celého okresu.

V rámci oslav se uskutečnilo setkání se starosty okolních měst, podporovateli a partnery Stacionáře v Hernychově vile. Druhá část oslav určená pro širokou veřejnost se pak konala ve čtvrtek 26. května v samotném Stacionáři. Klienti si připravili několik kulturních vystoupení a nechyběla také prohlídka sídla Stacionáře v kompletně rekonstruované budově v ulici Č.s. Armády, ve které služba sídlí od roku 2020.

Předchůdcem dnešního týdenního stacionáře byl tzv. Domov pro děti a mládež se speciální péčí založený v Ústí nad Orlicí 2. března 1992.

V roce 2007 se Domov transformoval do denního a týdenního stacionáře. Denní stacionář byl k 31.12.2019 zrušen a týdenní funguje dodnes.

Dlouhá léta bylo působení stacionáře spojeno s vilou v ulici T.G. Masaryka nedaleko náměstí. Tyto prostory se však časem ukázaly jako nevyhovující dané cílové skupině a jejím potřebám.

Od roku 2020 se týdenní stacionář přestěhoval do nových prostor pod nemocniční lékárnu v Ústí nad Orlicí. Díky přestěhování do nové budovy získali klienti více soukromí i více místa a jejich rozvoj je nyní zaměřen k větší samostatnosti.

Týdenní stacionář poskytuje službu lidem s mentálním postižením, nebo postižením kombinovaným s psychiatrickou diagnózou či autismem ve věku od 16 do 64 let. V současné době je kapacita nastavena na 18 klientů, kteří zde pobývají od pondělí do pátku.

3K0A12141
3K0A11512
3K0A11562
3K0A11672
3K0A12122
3K0A12181
3K0A13061
3K0A1314
3K0A1317
3K0A1326
3K0A13231
3K0A1331
3K0A1339
3K0A1346
3K0A1350
3K0A1358