Přejít na obsah

ZUŠKA SE PŘIPOJILA K ZUŠ OPEN

Již tradičně se naše Základní umělecká škola Jaroslava Kociana zapojila do celostátního happeningu základních uměleckých škol nazvaného ZUŠ OPEN. V rámci tradiční SLAVNOSTI MEZI SLOUPY vystoupili, před budovou školy, žáci z hudebního a tanečního oboru. V rámci programu byla také předána absolventská vysvědčení letošním absolventům. Naši školu navštěvuje na 800 žáků a je tak jednou z největších v celém širokém regionu.

Hlavním smyslem celonárodní akce ZUŠ OPEN, do které se zapojují školy z celé republiky, je vyzdvihnout unikátní systém základních uměleckých škol, který vychovává nejenom profesionály, ale hlavně také publikum, které je vnímavé, které už si to samo zkusilo. Díky tomu se zvyšuje kulturnost celého národa. Základní umělecké školy však působí nejenom jako vzdělávací centra v oboru umění, ale také jako takové malé kulturní agentury. Spolupracují s jinými soubory, orchestry a rodiči. Akce ZUŠ OPEN se stává kulturní událostí roku s největším počtem zapojených účinkujících.

3K0A12752
3K0A12822
3K0A1360
3K0A12941
3K0A1374
3K0A13801
3K0A1386
3K0A1399
3K0A13941
3K0A1403
3K0A1402
3K0A1422
3K0A14131
3K0A1429
3K0A1488
3K0A15811
3K0A16301