Přejít na obsah

VÍTE, PO KOM JSOU POJMENOVANÉ ULICE?

Také jste přemýšleli někdy nad tím, proč nebo po kom se jmenuje ta či tamta ulice? Jáchym Kopecký ano, a dokonce tak intenzivně, že vytvořil online mapu ulic města Ústí nad Orlicí pojmenovaných po historických osobnostech.

Je až překvapující, kolik jich v našem městě máme. Pojmenovávány nebyly jen po notoricky známých postavách našich dějin, jako je první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, česká obrozenecká spisovatelka Božena Němcová nebo první dáma české gastronomie Magdalena Dobromila Rettigová. Žijeme-li či procházíme ulicí Sychrovou, Mazánkovou,Tvardkovou nebo Hniličkovou, většinou ani netušíme, kterým konkrétním osobnostem vzdaly hold předchozí generace.

Jáchyma Kopeckého napadlo mapu stvořit před necelými dvěma lety. „Na podzim roku 2020 jsem narazil na zprávu o tom, že Litomyšl se chystá přejmenovat část Jiráskovy ulice na náměstí Václava Havla. A protože sympatizuji právě s Havlovými myšlenkami, chtěl jsem je propsat i do podoby našeho města. Napadlo mě, že by jedna z orlickoústeckých ulic mohla nést jeho jméno,“ vypráví autor projektu a pokračuje: „Když jsem přemýšlel nad tím, jak jsou vlastně v našem městě ulice pojmenované, došlo mi, že nevím, čí jména některé z nich nesou. Po kom se jmenuje ulice Tvardkova nebo Vrbenského? Začal jsem si hledat údaje o osobnostech spojených s Ústím. A napadlo mě, že by tyto informace mohly být zajímavé i pro ostatní občany, že i oni by chtěli vědět, jaká osobnost je například zapsaná v jejich občanském průkazu skrze pojmenování ulice, kde mají trvalé bydliště.“ Tyto úvahy přivedly Jáchyma Kopeckého k vytvoření online mapy Ústí nad Orlicí s odkazy u ulic, které nesou jméno nějaké osobnosti. „Když mne Jáchym Kopecký se svým záměrem seznámil, zajistil jsem projektu finanční podporu a zároveň nabídl spolupráci města prostřednictvím městského muzea,“doplňuje starosta města Petr Hájek. Tato nabídka se ukázala jako klíčová, protože pátrání nebylo vždy jednoduché. Online mapa tak vznikla s podporou zaměstnanců městského muzea a města Ústí nad Orlicí. „Informace jsem čerpal z lehce dostupných internetových zdrojů, myslím ale, že bohatě stačí k tomu, aby se lidé s původem pojmenování seznámili. U mnohých názvů ulic bylo jméno historické postavy zřejmé hned, u některých už míň. A protože u pohledu na historii je zajímavé porovnávat minulost a současnost, doplnil jsem také názvy z doby před rokem 1989 a z první republiky. Mé díky patří panu Urbánkovi a panu Skalickému z městského muzea za cenná historická upřesnění,“ podotýká autor projektu.

Výstavbou sice vzniknou v bývalém areálu Perly 01 dvě nové ulice, ale názvy budou mít jiné. Ulice Floriana Hernycha a U Perly budou odkazovat na tradici textilního průmyslu v našem městě. „Tato mapa měla být původně součástí mé prosby či přání, aby byla jedna z nových ulic na území Perly 01 pojmenovaná právě podle Václava Havla. Zastupitelé ale nakonec odhlasovali názvy jiné, což v souladu s demokracií chápu a respektuji. A koneckonců, pojmenování nových ulic se mi vlastně líbí,“ dodává Jáchym Kopecký.

Mapa ústeckých ulic byla propsána i do interaktivní mapy města Ústí nad Orlicí, zde: https://www.poznejustinadorlici.cz/ulice-dle-osobnosti

mapa ulic