Přejít na obsah

SEŠLI SE STAROSTOVÉ SPRÁVNÍHO OBVODU

Porada starostů spádových obcí obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí se konala ve čtvrtek 9. června v Hernychově vile. Náplní porady bylo tradičně předání aktuálních informací o změnách a povinnostech legislativních a správních.

Zástupcům obcí byly prezentovány informace z několika odborů městského úřadu. Konkrétně se jednalo o informace k blížícím se volbám do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022. Dále zazněly informace z odboru sociálních služeb zaměřené na sociální pohřby v působnosti obecních úřadů a komunitní plánování sociálních služeb v regionu Ústí nad Orlicí. Zároveň byli starostové pozvání na připravovaný Veletrh sociálních a souvisejících služeb, který se v Kulturním domě uskuteční 23. června. 

Na závěr setkání zazněly informace k plánovým rekonstrukcím komunikací v našem regionu.

3K0A15591
3K0A1556
3K0A15612
3K0A1563
3K0A1567