Přejít na obsah

NA PROMĚNY ZAHRAD MĚSTO ZÍSKALO DOTACE

Město bylo úspěšné při získání dotací na obnovy zahrad dvou ústeckých mateřských škol. Revitalizace zahrady u MŠ Pod Lesem stála zhruba 800 tisíc korun, město na ni získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí převyšující 400 tisíc korun. Revitalizace zahrady MŠ Na Výsluní byla vyčíslena na zhruba 3,6 milionu korun, náklady pomohla snížit půlmilionová dotace ze Státního fondu životního prostředí a další dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši zhruba 1,4 milionu korun.

U obou projektů byl důraz kladen na vybudování zahrad v přírodním stylu. Exteriéry u školek prošly výraznou proměnou. Během uplynulých dvou letech došlo k různým sadovým úpravám, vysazení nové zeleně nebo instalaci nových herních prvků tak, aby obě zahrady byly pro děti ještě lákavější a zábavnější, ale zároveň je přibližovaly k přírodě a učily ekologickému chování.

3K0A0343
3K0A0356
3K0A0350
3K0A0346
3K0A0353
3K0A0360
3K0A0363
3K0A0368
3K0A0369
3K0A0372