Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ SCHVALOVALI CENY MĚSTA

Ve velkém sále Kulturního domu se v pondělí 13. června sešli zastupitelé. Na úvod si připravila prezentaci nová městská architektka Petra Coufal Skalická, která představila svou dosavadní práci a plány. Dvacáté zasedání mělo řadu bodů. K těm nejsledovanějším patřilo schvalování návrhů na ocenění udělovaná městem, která jsou předávána při slavnostním večeru na podzim.

Letos bude uděleno ocenění Počin roku za rok 2021 Janu Holubovi za vynikající reprezentaci a dosažené úspěchy na plaveckém Mistrovství světa sportovců s intelektovým znevýhodněním ve francouzském Montluçonu. Ve stejné kategorii bude oceněn Tomáš Šmilauer za otevření kulturně-společenského expozičního prostoru, věnovaného osobnosti ústeckého rodáka Jana Steklíka - Steklíkeum. Ocenění Počin roku získá také Josef Havel a kolektiv, který tvoří Vladislav Brokeš, Jan Křístek a Ludvík Mátl, za opravu náhrobku rodiny Cibulkovy, při které byl obnoven odcizený bronzový reliéf autora Quido Kociana.

Cena města Ústí nad Orlicí bude udělena in memoriam Jaroslavu Röszlerovi za celoživotní přínos v oblasti sportovního života města Ústí nad Orlicí, zejména při výchově dětí a mládeže. Další Cena města Ústí nad Orlicí bude udělena Vladislavu Brokešovi za osobní podíl na realizaci projektu "Ústí nad Orlicí - revitalizace centra Městské památkové zóny".

Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bude in memoriam uděleno manželům Zdeňce a Josefu Hrdinovým - aktivním účastníkům protinacistického odboje v době protektorátu Čechy a Morava, popraveným během tzv. heydrichiády. Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bude in memoriam uděleno také Josefu Cibulkovi, římskokatolickému knězi, vysokoškolskému profesorovi, českému historikovi umění a archeologovi zaměřenému na dějiny umění a středověkou archeologii, rodákovi z Ústí nad Orlicí.

Zastupitelé také rozhodovali o udělení dotací, půjdou do oblasti sportu, ale i na opravu památek v městské památkové zóně.

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Následující jednání je plánováno na 12. září.

3K0A16631
3K0A16622
3K0A16662
3K0A1668
3K0A16712
3K0A16732
3K0A16771
3K0A16822