Přejít na obsah

PŘIPOMENULI SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně od roku 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 14. červen je dnem narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera. Letošním mottem Světového dne je „Darování krve je projevem solidarity. Připoj se a zachraňuj životy!“.

A právě v tento den již tradičně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí v prostorách Hernychovy vily setkání bezpříspěvkových dárců krve u příležitosti předání Zlatých křížů za 80 bezplatných odběrů krve.  Po dlouhé covidové přestávce se jednalo o první oceňování dárců krve, kteří navštěvují transfúzní oddělení Orlickoústecké nemocnice. Pozváno bylo celkem 53 dárců a to z celého okresu Ústí nad Orlicí. Slavností setkání obohatila svým vystoupením skupina GENERACE a na závěr byla připravena prohlídka prostor městského muzea.

Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na celém světě. Má být také pobídkou všem, aby usilovali o dárcovství krve bez finanční motivace a aby morálně oceňovali bezpříspěvkové dárce krve.

Stát se pravidelným bezpříspěvkovým dárcem krve je jednoduchý a nezištný krok, který může udělat každý, aby posílil své společenství, podpořil zdravotní systém a zachránil životy. V České republice je v nemocničních transfúzních zařízeních registrováno přibližně 250 tisíc pravidelných dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300.000 a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Stávající počet dárců je ještě dostatečný pro pokrytí potřeb pacientů, ale chybí
rezervy pro případ mimořádného výdeje.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka –podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve.

Všem dárcům krve patří velké poděkování.

3K0A1749
3K0A16881
3K0A16911
3K0A1693
3K0A1701
3K0A1702
3K0A1706
3K0A17151
3K0A1709
3K0A1723
3K0A17101
3K0A1733
3K0A17351
3K0A1738
3K0A1741
3K0A17451