Přejít na obsah

PRO ÚSTÍ: ZNÁME VÍTĚZNÉ NÁVRHY

Obyvatelé Ústí nad Orlicí rozhodli o vítězných projektech prvního ročníku participativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ“.

Participativní rozpočty občanům dávají možnost spolurozhodovat o tom, kam půjdou veřejné prostředky. Sami navrhnou veřejně prospěšné projekty, které město oživí a hlasování rozhodne, který nápad bude realizován. Vyčleněna na ně byla částka v celkové výši 800 tisíc korun. Veřejnost vybírala dva malé projekty (M) s cenou do 100 tisíc korun a dva velké projekty (V) s cenou do 300 tisíc korun. 

Do konce lhůty pro příjem návrhů se sešlo celkem 20 přihlášek, z toho 9 do kategorie M a 11 do kategorie V. U žádného z návrhů jsme neshledali takové překážky, které by vedly k vyřazení projektu před hlasováním. Občané s trvalým bydlištěm v Ústí nad Orlicí a v jeho okrajových částech starší 15 let mohli hlasovat dvěma způsoby, buď elektronicky na webových stránkách města, nebo písemně prostřednictvím speciálního formuláře.

Hlasování se zúčastnilo 263 lidí, pro nesoulad s pravidly participativního rozpočtu (hlas byl podán anonymně nebo hlasující neměl trvalé bydliště v Ústí nad Orlicí) bylo vyřazeno 23 hlasů. Vítězné projekty určil součet pozitivních a odečet negativních hlasů.

V kategorii pro malé projekty se na prvním místě umístil záměr M4 My a voda, který si klade za cíl přiblížit vodní toky u cyklostezky do Cakle lidem a na trase vytvořit nové vycházkové místo k odpočinku a ke hrám s vodou. Na druhém místě je projekt M5 Podchody k světu, jehož ambicí je zlepšit kvalitu veřejného prostoru světelné křižovatky u Avionu a vzhled podchodů na daném místě.

V kategorii pro velké projekty se na prvním místě umístil záměr V4 Oprava Janderovy vyhlídky, jehož cílem je obnova turisticky zajímavého místa v blízkosti Ústí nad Orlicí a zatraktivnění okolí města pro místní i turistické návštěvníky. Na druhém místě je projekt V5 Naučná stezka po stopách sudetské hranice kolem Ústí nad Orlicí, který chce vytvořením zhruba desetikilometrové stezky nabídnout místním i turistům další alternativu k aktivnímu trávení volného času.

Výsledky hlasování vzala na vědomí rada města. Nyní bude zahájena administrativní a projektová příprava vítězných projektů, po které bude následovat vlastní realizace. Budeme vás průběžně informovat, v jaké fázi projekty jsou a kdy budou dokončeny.

„Děkujeme všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili, ať již jako navrhovatelé projektů nebo jako hlasující. Těší nás, že se nám podařilo povzbudit zájem občanů o veřejné dění a o kultivaci veřejného prostoru,“ bilancoval starosta města Petr Hájek.

Projekty, které nebyly vybrány, mohou navrhovatelé přihlásit do dalšího ročníku participativního rozpočtu, který by měl být vyhlášen v příštím roce.

IMG 9499 1