Přejít na obsah

ČAPKÁRNA SE LOUČILA S DEVÁŤÁKY

Tradiční akce loučení s žáky devátých tříd Základní školy Bratří Čapků se v úterý 28. června uskutečnila v Roškotově divadle. Dopoledne byl program určen pro ostatní žáky a v podvečer pro rodiče a veřejnost. Program, který si žáci sami připravili, byl složen z řady scének, písniček a humorných výstupů nejen ze školního života. Tentokrát se na pódiu Roškotova divadla pomyslně loučily třídy 9. A, 9. B a 9. C. Na samotný závěr proběhlo slavnostní šerpování.

3K0A01402
3K0A0149
3K0A0154
3K0A01672
3K0A01711
3K0A01752
3K0A01843
3K0A01873
3K0A01952
3K0A01923