Přejít na obsah

ROZLOUČENÍ S ERWINEM KUKUCZKOU

Ústí nad Orlicí se dnes 8. července při smutečním obřadu rozloučilo s kazatelem, básníkem a publicistou Erwinem Kukuczkou, který zemřel ve čtvrtek 30. června ve věku 78 let.

Erwin Kukuczka žil se svojí ženou Lidmilou v Ústí nad Orlicí od roku 1982 a okamžitě se zapojil do kulturní a umělecké činnosti ve městě. Působil při mnoha akcích a v listopadu 1989 vstoupil i do politického života. Aktivně se zapojil do tehdejších událostí, angažoval se v Občanském fóru. V roce 1990 se stal zastupitelem města a tuto funkci zastával až do roku 2006. V letech 1994 až 1998 byl členem rady města. V roce 1992 odjel do válčící Bosny a zpět přivezl na naše území 43 uprchlíků.

V roce 2009 byla Erwinu Kukuczkovi udělena Cena starosty za celoživotní přínos duchovnímu životu města a v roce 2014 Cena města za dlouhodobý přínos v oblasti kulturního života města a za celoživotní uměleckou činnost. Ta byla velmi bohatá. V devadesátých letech organizoval s režisérkou Hankou Kofránkovou, herci Alfrédem Strejčkem a Františkem Derflerem a dalšími přáteli každoroční recitační turné „Putování za duší“. Stal se zakládajícím členem místního Klubu přátel umění, sám se věnoval kolážím. Vydával a publikoval v původní samizdatové edici Louč. V roce 2018 byl Erwin Kukuczka zařazen mezi Tváře města: dvanáct osobností, které mají vztah k Ústí nad Orlicí a svojí prací, činností a životním postojem překročili hranice města či regionu, kraje nebo republiky.

„Erwin Kukuczka naplňoval své životní krédo, které vychází z Bible: ´Každý má sloužit darem, kterým jsme obdarováni´. Soužil jako farář slovem Božím, ale zároveň sloužil vlastním příkladem, svými činy, svým slovem,“ řekl ve smuteční řeči starosta města Petr Hájek.

KUKUCZKA