Přejít na obsah

PLÁN INVESTIC SE POSTUPNĚ PLNÍ

Přípravy dalších staveb z letošního plánu investic města pokračují. Vybrán byl dodavatel na rekonstrukci ulic Polní a Příčná, stavba bude stát městskou pokladnu zhruba šest milionů korun. Rekonstrukce ulic má začít v září a potrvá do konce listopadu.

Pokračuje také záměr výstavby nových parkovacích míst na Dukle. Vybrán byl dodavatel této zakázky za zhruba dva miliony korun a schválena byla smlouva o dílo. Realizovat se budou nová parkovací místa podél komunikace mezi domy čp. 310 a 312 a rozšířeny budou stávající parkovací plochy v dalších třech lokalitách v ulici Dukelská. Práce mají být zahájeny v srpnu a jejich dokončení se předpokládá do konce října. S ohledem na petici obyvatel čp. 318-321 se původní záměr upravil, došlo ke snížení počtu parkovacích míst a tím byla zvětšena odstupová vzdálenost od bytového domu.

ulice