Přejít na obsah

POPLATEK ZA ODPAD Z NEOBYDLENÝCH NEMOVITOSTÍ

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství musí dle zákona a platné obecně závazné vyhlášky hradit také vlastníci nemovitostí (chata, chalupa, byt, rodinný dům), ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu.

Občané s trvalým pobytem v Ústí nad Orlicí, kteří vlastní nemovitost v katastru města, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, nově místní poplatek za tuto nemovitost platit nemusí.

Osvobození od poplatku ale nezbavuje vlastníky nemovitostí povinnosti vlastnictví takovéto nemovitosti městskému úřadu ohlásit. Ohlášení změny mělo být provedeno do 30 dnů, od okamžiku, kdy vlastník nemovitost nabyl, nebo od okamžiku, kdy v ní ukončila trvalý pobyt poslední osoba, která zde žila.

V současné době finanční odbor postupně vyzývá vlastníky nemovitostí, aby ohlášení úřadu dodatečně podali. Pro ty, kteří chtějí své opomenutí napravit a ohlásit vlastnictví chaty dříve, než k tomu budou úřadem vyzváni, je tiskopis ohlášení k dispozici na webu města v elektronické podobě, nebo v infocentru v tištěné podobě.

Na webu města tiskopis naleznete v sekci tiskopisy, záložce finanční odbor pod názvem Ohlášení poplatkové povinnosti - trvale neobydlená nemovitost.