Přejít na obsah

STAROSTOVÉ SE SEZNÁMILI S NOVINKAMI LETOŠNÍHO ROKU

Porada starostů obcí spadajících pod správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, se ve čtvrtek 19. března konal v Hernychově vile. Náplní této porady, která se zpravidla koná 1 krát za rok, bylo předání aktuálních informací o změnách a povinnostech legislativních, správních a bezpečnostních. Starostům a starostkám z celkem 15 obcí spadajících pod Ústí nad Orlicí byly prezentovány informace z několika odborů městského úřadu. Mezi zásadní sdělení pak patřila protipovodňová opatření, povodňové plány obcí a spolupráce s IZS v rámci krizového řízení. Dále byli zástupci obcí seznámeni se změnami v administrativě poskytování dotací, které jdou z jejich obcí pro jednotlivé  žadatele. Na programu dále byla problematika v oblasti sociálních služeb a péče, kulturních památek na území obcí nebo informace Místní akční skupiny ORLICKO na téma čerpání finančních prostředků v novém dotačním období. Téměř tři hodiny trvající porada přinesla starostům řadu důležitých sdělení týkajících se obcí a také jejich občanů. 
news list