Přejít na obsah

PAMĚTNÍ DESKA MANŽELŮM HRDINOVÝM

Uplynulo 80 let od heydrichiády a následné nacistické perzekuce všech, kteří výsadkářům pomáhali. Gestapem byli zatčeni a v Pardubicích popraveni i manželé Josef a Zdenka Hrdinovi z Ústí nad Orlicí, Zdenka byla v té době těhotná.

U příležitosti výročí byla na domě čp. 407, v němž Hrdinovi žili v podnájmu, instalována pamětní deska. Život položili za pomoc veliteli výsadku Silver A Alfrédu Bartošovi, jehož úkolem bylo řídit činnost parašutistických skupin vysazených na našem území a navázat spolupráci s odbojem.

Za aktivní spoluúčast v protifašistickém odboji v době Protektorátu Čechy a Morava udělilo zastupitelstvo manželům Hrdinovým dne 13. června 2022 čestné občanství města Ústí nad Orlicí in memoriam.

Josef Hrdina

Narodil se 29. 8. 1916 v Třebověticích. Byl absolventem vojenské akademie v Hranicích, poručíkem pěchoty čs. armády. Od roku 1940 byl knihovníkem v Ústí nad Orlicí. S manželkou Zdenkou, roz. Doubravovou z Kerhartic, bydleli v podnájmu Na Štěpnici v čp. 407. Spolupracoval s výsadkem Silver A, kterému velel Alfréd Bartoš. Po odhalení byl 18. 6. 1942 zatčen a společně s manželkou zastřelen v Pardubicích na Zámečku dne 2. 7. 1942.

Zdenka Hrdinová

Narodila se 8. 12. 1919 v Kerharticích. Se svým manželem, členem domácího protifašistického odboje Josefem Hrdinou, byla 18. 6. 1942 zatčena v souvislosti s atentátem na Heydricha a 2. 7. 1942 zastřelena. V té době byla těhotná.

Hrdinovi2
Hrdinovi4
Hrdinovi1