Přejít na obsah

FARMÁŘSKÉ TRHY ZRUŠENY

Farmářské trhy na Mírovém náměstí byly organizátorem zrušeny. Trhy se v Ústí nad Orlicí začaly konat se čtrnáctidenní frekvencí v loňském roce, letos pokračovaly od února. Prodejců však postupně ubývalo, poukazovali na malý zájem zákazníků, z tohoto důvodu organizátor rozhodl o jejich zrušení. Město Ústí nad Orlicí má zájem, aby farmářské trhy v Ústí nad Orlicí pokračovaly, proto jedná s organizátorskou firmou K-trhy o jejich obnovení a hledá ideální způsob řešení současné situace.

IMG 0190

news list