Přejít na obsah

FARNOST SE LOUČILA S DĚKANEM BROKEŠEM

Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí připravila na neděli 14. srpna akci pro širokou veřejnost nazvanou POUTNÍ DEN doplněný o benefiční KONCERT PRO TEBE. Letošní poutní den byl ve znamení loučení. Loučení s děkanem Vladislavem Brokešem, který na naší farnosti působil 17 let od roku 2005. Od července byl přemístěn a jeho novým působištěm je farnost v Kutné Hoře.

Nedělní Poutní den začal v kostele Nanebevzetí Panny Marie, poutní mší svatou spojenou se slavnostním požehnáním a děkováním Vladislavu Brokešovi za jeho působení v Ústí nad Orlicí. Mezi účastníky mše nechyběl ani starosta města Petr Hájek, který poděkoval za působení a spolupráci s městem. Za 17 let jeho práce na farnosti se podařilo mnoho věcí, včetně rozsáhlých oprav fary a kostela, vybudování parku za kostelem a útěchové kaple a mnoho dalšího.

Odpoledne byl tradičně připraven program pro děti v podobě soutěží a her v parku u kostela.

Následoval zábavný program nazvaný „Přemístění děkana Vladislava…“, který přichystali nejen farníci a všichni tak měli možnost se s Vladislavem Brokešem rozloučit.

Celou akci zakončil večerní KONCERT PRO TEBE.

IMG6451
IMG6453
IMG6581
3K0A12241
3K0A12291
3K0A12331
3K0A12441
3K0A12481
3K0A12531
3K0A12581