Přejít na obsah

FARNOST SE LOUČILA S DĚKANEM BROKEŠEM

Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí připravila na neděli 14. srpna akci pro širokou veřejnost nazvanou POUTNÍ DEN doplněný o benefiční KONCERT PRO TEBE. Letošní poutní den byl ve znamení loučení. Loučení s děkanem Vladislavem Brokešem, který na naší farnosti působil 17 let od roku 2005. Od července byl přemístěn a jeho novým působištěm je farnost v Kutné Hoře.

Nedělní Poutní den začal v kostele Nanebevzetí Panny Marie, poutní mší svatou spojenou se slavnostním požehnáním a děkováním Vladislavu Brokešovi za jeho působení v Ústí nad Orlicí. Mezi účastníky mše nechyběl ani starosta města Petr Hájek, který poděkoval za působení a spolupráci s městem. Za 17 let jeho práce na farnosti se podařilo mnoho věcí, včetně rozsáhlých oprav fary a kostela, vybudování parku za kostelem a útěchové kaple a mnoho dalšího.

Odpoledne byl tradičně připraven program pro děti v podobě soutěží a her v parku u kostela.

Následoval zábavný program nazvaný „Přemístění děkana Vladislava…“, který přichystali nejen farníci a všichni tak měli možnost se s Vladislavem Brokešem rozloučit.

Celou akci zakončil večerní KONCERT PRO TEBE.

IMG6451
IMG6453
IMG6581
3K0A12241
3K0A12291
3K0A12331
3K0A12441
3K0A12481
3K0A12531
3K0A12581
3K0A12902
3K0A12933
3K0A13022
3K0A13091
3K0A1319
3K0A1339
3K0A1342
3K0A1349
3K0A13441
3K0A1370
3K0A1378
3K0A1422
3K0A1426
3K0A1442
3K0A1451