Přejít na obsah

V ÚSTÍ VZNIKNOU NOVÉ BYTY I PARCELY

Nová bytová zástavba je pro rozvoj města důležitá. V Ústí nad Orlicí se připravuje hned několik lokalit pro bydlení různého typu, ať už bytů, bytových domů nebo rodinných domků.

„Lokalita sídliště Štěpnice U Letiště se v krátkém horizontu promění do plánované podoby. Po téměř třech letech probíhajícího stavebního řízení byla zahájena výstavba prvních dvou bytových domů,“ upřesnil současný stavební ruch starosta města Petr Hájek.

Developerská firma CZ Stavební Holding v této lokalitě postaví celkem pět bytových domů, dále 11 řadových rodinných domů a tři samostatné rodinné domky. Na toto území navazují další dvě lokality, které na konci loňského roku odkoupili od původních majitelů soukromí investoři. Jedna je určena na výstavbu 20 rodinných domů a výstavba technické infrastruktury zde již byla zahájena. Investorem je společnost HELP. V druhé lokalitě předpokládá investor, společnost AGILE, výstavbu 22 řadových rodinných domů a čtyř samostatných rodinných domků včetně nové obslužné komunikace.

Nové možnosti bydlení se rýsují i v samotném centru města. Společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s. ve veřejné soutěži vyhrála záměr rekonstrukce administrativní budovy v bývalém areálu Perly 01 a koupila objekt naproti, bývalý Telecom a dřívější sídlo České pošty. V obou počítá s bytovou výstavbou, kde především v bývalé Perle by podle zpracované architektonické studie mohlo vzniknout až 30 atraktivních bytů. Přízemí budovy má sloužit pro komerční využití, tedy jako prodejny nebo pro různé služby. Také v objektu v Lochmanově ulici, který projde komplexní rekonstrukcí exteriéru, má vzniknout několik bytů. Agrostav připravuje také výstavbu nové ulice se zasíťovanými 18 novými parcelami v Hylvátech.

Další lokalitou určenou pro bytovou výstavbu je „Nová Dukla“. Město dokončilo projektovou přípravu na výstavbu technické infrastruktury pozemků, na kterých by mohlo v budoucnu stát dalších 23 rodinných domků, případně i dva bytové domy. Práce na zasíťování pozemků mají být zahájeny koncem letošního roku. Investorem této akce je samo město Ústí nad Orlicí a společnost Tepvos, s.r.o.

Pro výstavbu rodinných domků byla vytipována i lokalita „U Řeky“ v Hylvátech. Město zadalo vypracování úvodní studie. Výsledkem jsou tři varianty možného dispozičního řešení včetně dopravního napojení. V této lokalitě bude ovšem prvním a nezbytným krokem řešení majetkoprávních vztahů.

3K0A0357 2