Přejít na obsah

NA PROJEKTECH PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU SE PRACUJE

Začala příprava projektů, které při veřejném hlasování participativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ“ nasbíraly největší počet hlasů. Na záměry, které navrhli sami občané, byla vyčleněna celková částka 800 tisíc korun. Z dvaceti přihlášených projektů byly vybrány čtyři, dva s předpokládanou cenou do 100 tisíc korun a dva do 300 tisíc korun.

Jedním z vítězných záměrů je oprava Janderovy vyhlídky, turisticky známého vyhlídkového bodu na naše město, který vznikl ve dvacátých letech 20. století z iniciativy Okrašlovacího spolku a nese jméno předsedy spolku, továrníka a donátora Jaroslava Jandery. V tomto případě se nejedná o pozemek, který vlastní město, úřad proto vstoupil do jednání s vlastníkem, kterým jsou Lesy ČR a získal předběžný příslib, že státní podnik zařadí opravu vyhlídky do svého plánu oprav na příští rok.

Delší přípravy si vyžádá také další z vybraných projektů, kterým je Naučná stezka po stopách sudetské hranice kolem Ústí nad Orlicí. Veřejnosti by měla přiblížit život v dobách protektorátu, a to jak v rovině obecné, tak i v návaznosti na naše město, které bylo v době protektorátu ze tří stran obklopeno sudetskou hranicí. V současné době náš úřad zpracovává podklady, zcela nezbytné bude zapojit do realizace projektu odborníky na historii.

Veřejnost zaujal také záměr Podchody k světu, který usiluje o zlepšení vzhledu veřejného prostoru světelné křižovatky u Avionu a ústeckých podchodů. Město si nechalo předložit nabídku odborné firmy, která však překročila předpokládanou částku, proto budou vedena další jednání, jak projekt upravit, aby jej bylo možné realizovat. Otevřena byla také diskuse se společností, která má uzavřenou smlouvu na umisťování reklamních poutačů na střechách podchodů.

Komplikovaná bude realizace projektu My a voda, který navrhuje vytvoření vycházkového místa k odpočinku a ke hrám s vodou na potoce u cyklostezky směrem do Cakle. V současné době chybí v korytě potoka voda a dá se předpokládat, že v letních měsících vzhledem k dlouhodobému suchu bude voda v tomto místě opakovaně vysychat. Pro zajímavý projekt, který chce dětem pomocí drobných hracích prvků umožnit aktivní hry s vodou, se hledá náhradní umístění. Takovým místem by mohlo být například hřiště na Kociánce, jehož oživení a obnova se již připravuje.

mesto 0818