Přejít na obsah

ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH OD ZÁŘÍ

Od 1. září začne v Pardubickém kraji platit nový jízdní řád v regionální autobusové dopravě. Dílčí změny se dotknou oblastí, které zajišťuje společnost BusLine. Ta ve všední den vypravuje na 1700 spojů. Od září bude pro nízký dopravní význam vypuštěno 67 z nich. 

„Od 1. srpna jsme zavedli upravený prázdninový jízdní řád, ve kterém bylo vypuštěno pouhých 40 spojů z přibližně 1500, které denně společnost BusLine v rámci prázdninového jízdního řádu zajišťuje. Po této změně se daří všechny spoje, které jsou v jízdním řádu, cestujícím zajistit, což byl náš hlavní cíl. Zároveň jsem rád, že se nám podařilo propojení našeho integrátora dopravy OREDO s internetovým portálem IDOS, který je cestujícími velmi hojně využíván. Pokud bychom tak nyní měli do 23:00 nahlášeno, že některý spoj nejede, od druhého dne se již cestujícímu nezobrazí ve vyhledávači,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš. 

Dílčí změny v jízdních řádech nastanou v regionu od 1. září. „Dopravce BusLine zajišťuje ve školním roce v regionu přibližně 1700 spojů denně. Počínaje novým jízdním řádem by mělo být vynecháno 67 spojů, které mají nízký dopravní význam z hlediska počtu cestujících nebo mají v blízkém čase alternativu, a to jak v autobusové, tak i v železniční dopravě,“ sdělil náměstek Kortyš.

Podle hejtmana Martina Netolického byly všechny spoje procházeny velmi detailně i na úrovni samosprávy. „Detailně jsme procházeli každý jeden dílčí spoj, u kterého disponujeme sčítáním dopravy. Takto bylo identifikováno až 203 spojů, které nemají podle dopravce a technologů dopravy velký dopravní význam, protože je využívá naprosté minimum cestujících nebo mají alternativu v autobusové nebo železniční dopravě. Vzhledem k místní znalosti jsme debatovali o jednotlivých spojích, u kterých jsme dopravci sdělili, že součástí nového jízdního řádu musí být. U dalších jsme řešili změnu časových poloh tak, aby byla změna pro cestující co nejmenší. Pokud by se ukázalo, že je po určitých spojích přeci jen velká poptávka, budeme se ji snažit zohlednit v rámci další, tedy prosincové změny jízdního řádu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.