Přejít na obsah

UZAVÍRKA SILNICE II/315 NA LANŠKROUN

V pondělí 12. září zahajuje I. etapa opravy silnice II/315 v Ústí nad Orlicí do Lanškrouna. Do 23.října bude oprava probíhat v úseku 200 m od křižovatky se silnicí I/14 po křižovatku se silnicí III/31510.

II. etapa pak naváže v termínu od 24. října o 20. listopadu v úseku 200 m od křižovatky se silnicí I/14 po křižovatku se silnicí III/31512.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu směr Ústí nad Orlicí - Lanškroun pro etapu I. a II. je vedena po silnici I/14 přes obec Dlouhá Třebová, Česká Třebová, Třebovice po křižovatku se silnicí I/43. Dále po silnici I/43 přes obec Rudoltice do Lanškrouna, obousměrně.

Uzavírkou bude ovlivněna autobusová linka č. 700907, 700906 a 700991 dopravce BusLine Pardubicko s.r.o.

Konkrétně linky 700907 a 700991, všechny spoje, pojedou ze zastávky Česká Třebová, Skuhrov,křiž., po objízdné trase sil. lll/31512 do České Třebové – sil. l/14 směr Ústí nad Orlicí. Zastávky Ústí nad Orlicí,Knapovec a Ústí n.Orl.,Hytváty,křiž., se pro tuto linku bez náhrady obsluhovat nebudou.

Linka 700906, všechny spoje, pojedou ze zastávky Ústí n.Orl.,Knapovec, Avena po objízdné trase pro BUS sil. ll/315 směr Skuhrov - po účelové komunikaci do Dlouhé Třebové - sil. l/14 směr Ústí nad Orlicí. Nebudou obsluhovány zastávky Ústí n.Orl.,Hytváty,křiž - bez náhrady a Ústí nad Orlicí,,Knapovec - náhradní zastávka Ústí n.Orl., Knapovec, Avena.


Výlukový jízdní řád linky 700991 na termíny 12. - 16.9.2022

Výlukový jízdní řád linky 0700906

Výlukový jízdní řád linky 0700907

objizdka-uolanskroun-09-10-2022
objizdka-uolanskroun-10-11-2022