Přejít na obsah

KONALO SE POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé se sešli naposledy před nadcházejícími komunálními volbami a završili své čtyřleté funkční období.

Vedle finančních záležitostí schvalovali dotace z rozpočtu města na podporu sociálních služeb a na opravu domu v městské památkové zóně.

Projednávala se také řada majetkoprávních bodů. Například darovací smlouva spolku Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí, který ve veřejném zájmu požádal o bezúplatný převod části pozemku v Hylvátech. Skauti si potřebují postavit novou skautskou klubovnu, protože dosavadní musí být z důvodu ukončení nájmu odstraněna. Spolek Junák plánuje financování stavby klubovny v rámci rozpočtu skautského střediska, z darů prostřednictvím veřejné sbírky a z části také z dostupných dotací. Smlouva byla schválena, bezúplatným převodem chce město Ústí nad Orlicí podpořit aktivní spolek, který dlouhodobě zajišťuje péči o děti a mládež na bázi dobrovolné činnosti a přispívá k rozvoji společenského, sportovního a kulturního života města. Záměr odsouhlasil i osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla. V darovací smlouvě je zakotveno předkupní právo města na daný pozemek.

Zastupitelé také projednávali několik návrhů na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí a změny regulačního plánu lokality „U Letiště“.

Při minulých jednáních zastupitelstva již byli schváleni nositelé letošních Cen města Ústí nad Orlicí a Počinu roku, jasné už je také to, komu bude letos udělena Cena starosty města. Slavnostní večer spojený s předáváním cen se blíží, uskuteční se tento čtvrtek 15. září v Roškotově divadle.

Zastupitelé také schválili záměr odkoupit "druhou ruku", tedy již instalovanou sochu na veřejném prostranství vedle Domu dětí a mládeže Duha. Instalace plastiky "Dvě ruce" proběhla v loňském roce v rámci dokončení novostavby DDM s tím, že jedna socha byla přímo zakoupena a druhá zapůjčena na dobu jednoho roku, tedy do 16. 9. 2022. Odkup druhé sochy byl schválen s ohledem na skutečnost, že obě plastiky prokázaly v daném místě svoje opodstatnění a jsou pozitivně vnímány nejen dětmi, ale i ústeckou veřejností. Její cena je 380 tisíc korun bez DPH a obsahuje i náklady spojené s dopravou a montáží.   

V závěru zasedání byli oceněni za dlouholetou činnost zastupitelé města Jaroslav Fišer, za 32 let činnosti v zastupitelstvu města, a Jiří Čepelka, který v letech 1998 - 2006 působil v pozici starosty a v letech 2006 - 2010 neuvolněného místostarosty města. Oběma byla předána pamětní vlajka města.

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Nové složení sedmadvacetičlenného zastupitelstva vzejde z voleb, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září. Ustavující zasedání nového zastupitelstva je předběžně naplánováno na 7. listopadu.

3K0A2658
3K0A2660
3K0A2663
3K0A2666
3K0A2693
3K0A2710
3K0A2717
3K0A2713