Přejít na obsah

KONAL SE SLAVNOSTNÍ VEČER S PŘEDÁVÁNÍM CEN MĚSTA

V Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí se uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí spojený s předáváním ocenění.


Ocenění Počin roku za rok 2021 bylo v roce 2022 uděleno:

Janu Holubovi za vynikající reprezentaci a dosažené úspěchy na plaveckém Mistrovství světa sportovců s intelektovým znevýhodněním ve francouzském Montluçonu

Mgr. Tomáši Šmilauerovi za otevření kulturně-společenského expozičního prostoru, věnovaného osobnosti ústeckého rodáka Jana Steklíka – Steklíkeum

Josefu Havlovi a kolektivu: ThLic. Vladislavu Brokešovi, Ph.D., Janu Křístkovi, a Ing. Ludvíku Mátlovi za opravu náhrobku rodiny Cibulkovy: obnovení odcizeného bronzového reliéfu autora Quido Kociana


Cena starosty města v roce 2022 byla udělena:

Ing. arch. Milanu Košařovi za více jak desetiletou činnost městského architekta Ústí nad Orlicí, tedy za přínos na rozvoji města, zejména pak za spolupráci na přípravě a realizaci záměru revitalizace území bývalé Perly 01

Marii Steklíkové za desetiletou svědomitou a pečlivou práci kronikářky města Ústí nad Orlicí

Janu Štěpánskému za nejvýraznější stopu učiněnou v uplynulých padesáti letech v Divadelním spolku Vicena Ústí nad Orlicí, tedy za všechny režie a role, za odehraná představení a domluvené štace, za předsedování a papírování, za motivační proslovy a rady, za poznávací výlety, za organizaci věcí důležitých a do kronik zaznamenávaných, za sponzorské namlouvání a dotahování, za prozkoušené dny, probdělé noci a těžká rána, za vůli a obětavost, prostě za neoddiskutovatelný přínos a prospěch ochotnickému divadlu


Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2022 byla udělena:

Jaroslavu Röszlerovi, in memoriam, za celoživotní přínos v oblasti sportovního života města Ústí nad Orlicí, zejména při výchově dětí a mládeže

ThLic. Vladislavu Brokešovi, Ph. D., za osobní podíl na realizaci projektu „Ústí nad Orlicí – revitalizace centra Městské památkové zóny“


Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bylo v roce 2022 uděleno:

Zdeňce Hrdinové, in memoriam, aktivní účastnici protinacistického odboje v době protektorátu Čechy a Morava, popravené během tzv. heydrichiády

Josefu Hrdinovi, in memoriam, aktivnímu účastníku protinacistického odboje v době protektorátu Čechy a Morava, popravenému během tzv. heydrichiády

prof. ThDr. PhDr. Josefu Cibulkovi, in memoriam, římskokatolickému knězovi, vysokoškolskému profesorovi, českému historikovi umění a archeologovi zaměřenému na dějiny umění a středověkou archeologii, rodákovi z Ústí nad Orlicí


Ceny všem oceněným předal starosta města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem a Pavlem Svatošem.

Slavnostním večer provázel Martin Lamplot a o hudební program se postaralo okteto GENERACE.

3K0A2916
3K0A2926
3K0A2923
3K0A2927
3K0A2932
3K0A2942
3K0A2935
3K0A2945
3K0A2959
3K0A2992
3K0A2960
3K0A3050
3K0A3104
3K0A2961
3K0A3136
3K0A3141
3K0A3151
3K0A31641
3K0A3182
3K0A31951
3K0A3257
3K0A3260
3K0A3271
3K0A3307
3K0A3264
3K0A3330
3K0A3336
3K0A3348
3K0A3349
3K0A3372
3K0A3431
3K0A3441
3K0A3351
3K0A3522
3K0A3560
3K0A3600
3K0A3606
3K0A3609
3K0A3614
3K0A3616
3K0A3621

news list