Přejít na obsah

KONAL SE SLAVNOSTNÍ VEČER S PŘEDÁVÁNÍM CEN MĚSTA

V Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí se uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí spojený s předáváním ocenění.


Ocenění Počin roku za rok 2021 bylo v roce 2022 uděleno:

Janu Holubovi za vynikající reprezentaci a dosažené úspěchy na plaveckém Mistrovství světa sportovců s intelektovým znevýhodněním ve francouzském Montluçonu

Mgr. Tomáši Šmilauerovi za otevření kulturně-společenského expozičního prostoru, věnovaného osobnosti ústeckého rodáka Jana Steklíka – Steklíkeum

Josefu Havlovi a kolektivu: ThLic. Vladislavu Brokešovi, Ph.D., Janu Křístkovi, a Ing. Ludvíku Mátlovi za opravu náhrobku rodiny Cibulkovy: obnovení odcizeného bronzového reliéfu autora Quido Kociana


Cena starosty města v roce 2022 byla udělena:

Ing. arch. Milanu Košařovi za více jak desetiletou činnost městského architekta Ústí nad Orlicí, tedy za přínos na rozvoji města, zejména pak za spolupráci na přípravě a realizaci záměru revitalizace území bývalé Perly 01

Marii Steklíkové za desetiletou svědomitou a pečlivou práci kronikářky města Ústí nad Orlicí

Janu Štěpánskému za nejvýraznější stopu učiněnou v uplynulých padesáti letech v Divadelním spolku Vicena Ústí nad Orlicí, tedy za všechny režie a role, za odehraná představení a domluvené štace, za předsedování a papírování, za motivační proslovy a rady, za poznávací výlety, za organizaci věcí důležitých a do kronik zaznamenávaných, za sponzorské namlouvání a dotahování, za prozkoušené dny, probdělé noci a těžká rána, za vůli a obětavost, prostě za neoddiskutovatelný přínos a prospěch ochotnickému divadlu


Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2022 byla udělena:

Jaroslavu Röszlerovi, in memoriam, za celoživotní přínos v oblasti sportovního života města Ústí nad Orlicí, zejména při výchově dětí a mládeže

ThLic. Vladislavu Brokešovi, Ph. D., za osobní podíl na realizaci projektu „Ústí nad Orlicí – revitalizace centra Městské památkové zóny“


Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bylo v roce 2022 uděleno:

Zdeňce Hrdinové, in memoriam, aktivní účastnici protinacistického odboje v době protektorátu Čechy a Morava, popravené během tzv. heydrichiády

Josefu Hrdinovi, in memoriam, aktivnímu účastníku protinacistického odboje v době protektorátu Čechy a Morava, popravenému během tzv. heydrichiády

prof. ThDr. PhDr. Josefu Cibulkovi, in memoriam, římskokatolickému knězovi, vysokoškolskému profesorovi, českému historikovi umění a archeologovi zaměřenému na dějiny umění a středověkou archeologii, rodákovi z Ústí nad Orlicí


Ceny všem oceněným předal starosta města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem a Pavlem Svatošem.

Slavnostním večer provázel Martin Lamplot a o hudební program se postaralo okteto GENERACE.

3K0A2916
3K0A2926
3K0A2923
3K0A2927
3K0A2932
3K0A2942
3K0A2935
3K0A2945
3K0A2959
3K0A2992