Přejít na obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA ZA ROK 2021

Stejně jako v předchozích deseti letech byla i letos vydána Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí, která přináší souhrn základních informací a dat o životě v našem městě v uplynulém roce 2021. Brožurka je členěná do zhruba dvacítky tematických kapitol (například Zelené město Ústí nad Orlicí, Kultura, Vybrané služby obyvatelstvu nebo Městská policie), text doplňují fotografie a přehledně zpracované tabulky, v nichž lze sledovat několikaletý vývoj vybraných agend a služeb. K 31. 12. 2021 žilo v Ústí nad Orlicí 14 127 lidí, za celý rok se narodilo 96 dětí, zemřelo 221 občanů a uzavřeno bylo 62 sňatků. Ve výroční zprávě lze najít i další zajímavé údaje za loňský rok, například objemy vytříděného odpadu u všech surovin, návštěvnost knihovny, muzea či kina nebo jaká je úspěšnost uchazečů o řidičské oprávnění.

Událostí roku bylo zářijové otevření novostavby Domu dětí a mládeže Duha na místě bývalé textilky Perla 01. Roční přehled připomíná i další významné okamžiky ze života města, například udílení Cen města Ústí nad Orlicí nebo oslavu 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. Celý rok byl zásadně poznamenán celosvětovou pandemií koronaviru, která ovlivnila i některá statistická data.

Výroční zprávu najdete v elektronické verzi na našich webových stránkách ZDE, do tištěné verze lze nahlédnout v Turistickém informačním centru v budově radnice.

výroční1 1