Přejít na obsah

MĚSTO UMOŽNILO OTEVŘENÍ SKUPINY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Bezplatnou zápůjčkou nevyužívaných prostor v Mateřské škole Lentilka umožnilo město Ústí nad Orlicí otevření druhé třídy Dětského klubu Fialka, který se zabývá hlídáním dětí v Ústí nad Orlicí. Od 1. října ji mohou začít využívat rodiče dětí, pro něž nezbylo místo ve školce a potřebují hlídání.

To se týká především dětí mladších tří let, které na přijetí do školky nemají právní nárok. Protože v Ústí nad Orlicí je každoročně na umístění dětí do mateřinek převis poptávky nad nabídkou, na některé pod touto věkovou hranicí už nezbyde místo. Nová třída bude umístěna v MŠ Lentilka v Heranově ulici na sídlišti Štěpnice (v budově C v 1. patře), kousek od první skupiny na Nové Louži.

Nápad vzešel od provozovatelek dětské skupiny pro ukrajinské děti v pivovaru v Hylvátech. Podle Petry Hýrkové bylo vždy přáním, aby se skupina mohla otevřít všem dětem. Souhlasným stanoviskem rady města jsou pro to nyní vytvořeny podmínky, včetně úhrady energií.

Dětský klub Fialka nabízí krátkodobé hlídání i dlouhodobou péči. Jeho výhodou je malý kolektiv nebo individuální přístup. Při péči o děti vychází z požadavků závazných pro běžné MŠ. Podrobnosti včetně ceníku za poskytované služby najdou zájemci zde: https://www.fialka-uo.cz/.

fialka