Přejít na obsah

101 LET SKAUTU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Skautské středisko Orlice Ústí nad Orlicí připravilo na sobotu 15. října oslavy 101 let existence skautského oddílu v Ústí nad Orlicí. Ve Wolkerově údolí bylo během celé soboty připraveno několik stanovišť pro malé i velké s ukázkami skautské činnosti a v klubovně byla k vidění výstava fotografií, kronik a skautských symbolů. V pravé poledne pak byla slavnostně vysazena lípa, která bude významné výročí připomínat.

Podvečer patřil setkání bývalých i současných členů oddílu v klubovně dívčího oddílu v Hylvátech spojenému s udílením cen a listováním kronikami. Večer zakončil společný slavnostní oheň.

Skautské středisko Orlice Ústí nad Orlicí má celkem 4 oddíly (3 klasické a jeden kmen dospělých) – samostatné jednotky, ve kterých se kluci a holky schází. Každý z oddílů má své družiny, skupiny o 6–8 dětech, které spolu tráví většinu času. Jednotlivé družiny pokrývají různé věkové kategorie dětí: Vlčata a Světlušky, Skauty a Skautky, Rovery a Rangers. V současné době má středisko 105 členů.

Více informací o skautech v Ústí nad Orlicí naleznete na webu https://ustino.skauting.cz/.

3K0A09671
3K0A09091
3K0A09131
3K0A09461
3K0A09272
3K0A08991
3K0A09251
3K0A09201
3K0A08731
3K0A08651
3K0A08641
3K0A08691
3K0A08711
3K0A1030
3K0A08741
3K0A08811
3K0A08861
3K0A08881
3K0A09501
3K0A09601
3K0A10401
3K0A10461
3K0A10492
3K0A10693
3K0A10663
3K0A10743
3K0A10822
3K0A1127
3K0A11332
3K0A11452
3K0A11324
3K0A11492