Přejít na obsah

PÉČE O KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY NEUSTÁVÁ

Křížová cesta na Andrlův chlum, populární turistické místo, prochází obnovou. Vloni bylo opraveno šest kapliček uprostřed křížové cesty, nyní začala druhá etapa, která se týká prvních pěti zastavení na začátku cesty, tedy kapliček s čísly I. až V. Obnova zahrnuje například výměnu střešní krytiny, opravu venkovních omítek nebo restaurátorské práce na kamenných částech. Součástí zakázky je i dodávka lavičky ke kapličce č. III. a kamenných šlapáků. Loňský projekt byl spolufinancován z programu Evropské unie, finance na druhou etapu půjdou z prostředků města. Náklady byly vyčísleny na necelých 2,5 milionu korun včetně DPH. Podle uzavřené smlouvy mají být práce dokončeny do 31. srpna 2023.

Proměnou neprojdou jen exteriéry kapliček, ale i interiéry. Na to se zaměří další investice města, které uzavřelo smlouvu o dílo s fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Během letošního a příštího roku dojde k restaurování interiérů kaplí č. VI. až XI., které již prošly stavební obnovou. Během restaurátorských prací budou mj. sejmuty nátěry překrývající dekorativní výmalbu kaple na stropě a stěnách, zpevněny a opraveny omítky, sgrafita budou očištěna od nečistot a zaretušována, doplněna bude chybějící malířská dekorativní výzdoba. Práce přijdou na zhruba 600 tisíc korun včetně DPH. Hotovo má být do 31. října 2023. Stejně jako stavební obnova, tak i restaurování interiérů kapliček křížové cesty bude rozděleno do více etap. V plánu je, že na rekonstrukci objektů číslo I. až V. naváže v letech 2023 až 2024 obnova jejich interiérů.

Mimo tyto projekty byla také opravena kaplička Zmrtvýchvstání Krista, která se nachází na trase křížové cesty a jde o poslední zbytek předchozí křížové cesty postavené za děkana Mosbendera. Obnovena byla malba s výjevem Zmrtvýchvstání Krista, vrcholový kříž i architektura kapličky. Náklady byly vyčísleny na zhruba 200 tisíc korun, město Ústí nad Orlicí na tuto akci získalo dotaci z Pardubického kraje ve výši 50 tisíc korun.

3K0A0359
3K0A03573
3K0A03602
3K0A03612
3K0A0364
3K0A03671
3K0A03703