Přejít na obsah

LITINOVÝ KŘÍŽ SE DOČKAL OPRAVY

Město se postaralo o opravu božích muk u silnice II/360 na Cihlářské ulici (pod obchodním domem Tesco). Sakrální památka byla vloni poškozena, pravděpodobně rukou vandala. Litinový kříž se našel rozlámaný na kusy, odlomen od pískovcového pomníku.

Město zajistilo jeho zrestaurování uměleckým kovářem. Práce stály 65 tisíc korun, zahrnovaly vysekání spodní části zlomeného kříže z kamenného podstavce a zpětnou montáž nově zhotoveného ocelového podstavce, ukotveného čepy. Kvůli chybějící části byla oválná deska nově odlita, zlomené části kříže byly svařeny a vyztuženy, doplněna byla také chybějící část křížku Panny Marie. Dále byl nanesen celkový nátěr proti korozi, černá patina kříže a pozlacené části nově pozlaceny. 

Událost v loňském roce vyšetřovala Policie České republiky, uveřejnila výzvu, která měla napomoci k objasnění případu. Pachatele se však přes provedené šetření zjistit nepodařilo. Opravu financovalo město, které nyní žádá o úhradu nákladů z pojistky.

3K0A0465
3K0A04721
3K0A04782
3K0A04772
3K0A04803