Přejít na obsah

LESY ČR OPRAVÍ JANDEROVU VYHLÍDKU

Participativní rozpočet pomáhá s realizací nápadů, se kterými přijdou občané města. Letos byly ve veřejném hlasování vybrány čtyři projekty. Jeden z nich se týkal obnovy Janderovy vyhlídky, historického „Paraplete“ nad Kerharticemi, které bylo vybudováno za první republiky Okrašlovacím spolkem a bývalo oblíbeným místem turistů s vyhlídkou na Ústí nad Orlicí. Protože Janderova vyhlídka leží na lesním pozemku, který je ve vlastnictví státu a opravu by nemohlo zajistit a financovat město, došlo k jednání mezi zástupci města a Lesy České republiky. Dopadlo příznivě, Lesy ČR potvrdily, že obnovu vyhlídkového místa realizují ze svých zdrojů v průběhu roku 2023. Aby byl zachován původní vzhled vyhlídky, ke spolupráci bude přizváno městské muzeum, které poskytne dostupnou fotodokumentaci a podklady k vytvoření textu na informační tabuli, kterou Lesy ČR umístí v blízkosti vyhlídky.

Janderova-vyhldka-text-1
janderova-vyhldka---historie-1