Přejít na obsah

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY JE PŘIPRAVEN

Od 1. listopadu vstoupí v platnost operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Ústí nad Orlicí pro zimní období 2022 – 2023. Vyvěšen je na našich webových stránkách v sekci Město – Strategické dokumenty – Operační plán zimní údržby. Vydáván je před každou zimou a stanovuje rozsah, způsob a lhůty, za jakých bude městskou společností Tepvos zajištěna sjízdnost a schůdnost místních komunikací a chodníků. Dále také stanovuje úseky, které jsou dopravně nevýznamné a v zimě se udržovat nebudou. Opět půjde o schody v ulici S. K. Neumanna a jeden chodník v ulici Špindlerova, které se neudržují každý rok. Operační plán projednal štáb zimní údržby a platit bude od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023.

Telefonní číslo na dispečink pohotovostní služby je 777 773 355.

IMG 0209