Přejít na obsah

ANALÝZA UKÁZALA MEZERY V TŘÍDĚNÍ ODPADU

Ve sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí jsme zorganizovali fyzickou analýzu komunálního odpadu. Odborná firma během dne vytřídila vzorem 450 kilogramů komunálního odpadu z různých lokalit našeho města. Z celkového objemu analyzovaného odpadu bylo 170 kg bioodpadu. Třetinu tvořily zbytky jídla, třetinu odřezky a další gastro odpad a třetinu zahradní odpad. Jen cca 60 kg tvořil nevytříditelný odpad to jsou dětské pleny, ubrousky, hygienické potřeby nebo znečištěné obaly. Textil byl zastoupen cca 30 kilogramy. Méně než bývá obvyklé bylo PET lahví, nápojových plechovek nebo krabiček od cigaret. Z analýzy je na první pohled patrné, že se nám v Ústí nad Orlicí daří třídit, ale jsou zde stále značné rezervy hlavně, pokud se jedná o třídění bioodpadu.

Během celého dne se ve sběrném dvoře vystřídalo několik základních škol a veřejnost.

Konečné výsledky analýzy budou známy po podrobném vyhodnocení jednotlivých položek odpadů.

3K0A13521
3K0A13552
3K0A13612
3K0A13632
3K0A13721
3K0A13741
3K0A13792
3K0A13871
3K0A13912
3K0A13882

news list