Přejít na obsah

POPRVÉ ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA

Ve čtvrtek 10. listopadu se poprvé v novém volebním období sešla staronová Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí. Na úvodním jednání byly schváleny zřizovací dokumenty Bezpečnostní rady a Krizového štábu. Členové bezpečnostní rady si vyslechli zprávy všech složek IZS o stavu připravenosti a jejich plánovaných úkolech pro rok 2023.  

Jako střednědobý plán byla projednána a schválena Koncepce zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH a výstavby krizového řízení pro nové volební období. Ke své činnosti schválili Plán činnosti na rok 2023, návrh rozpočtu a Plán kontrol.

Tajemník bezpečnostní rady předložil informace o stavu servisu, revizí a dalšího rozvoje Jednotného systému výstrahy a vyrozumění – sirén umístěných po celém městě a dále o stavu migrace v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Dále byly diskutovány otázky vztahující se ke spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Pardubice a předložena byla zpráva o stavu zásobování obyvatelstva pitnou vodou, stavu podzemních vod a revize hydrantové sítě.

Na závěr zazněla informace o plánované novelizaci krizových zákonů v roce 2023 a o aktuálním stavu týkající se COVID-19.

3K0A1858
3K0A18661
3K0A18631
3K0A18642