Přejít na obsah

OCENĚNÍ PRO ŘEDITELKU KNIHOVNY

V Pardubicích byly uděleny ceny Knihovnický anděl 2022. Jednou z oceněných knihovnic je také ředitelka Městské knihovny v Ústí nad Orlicí Jana Kalousková.

Ocenění Knihovnický anděl je pravidelně udíleno každých pět let v rámci výročí Krajské knihovny v Pardubicích osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj knihovnictví v Pardubickém kraji nad rámec své profesní knihovnické činnosti. 

Více ve zprávě zde: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/118382/krajska-knihovna-v-pardubicich-slavi-125-let-s-knihovnickym-andelem

Kalousková1

Kalousková3