Přejít na obsah

OZNÁMENÍ UZAVÍRKY ULICE LÁZEŇSKÁ OD 6. DO 8. BŘEZNA

  Od pátku 6. do neděle 8. března bude probíhat uzavírka silnice II/360 (ul. Lázeňská) v místech železničního podjezdu v Ústí nad Orlicí. Uzavřen bude úsek od křižovatky s ul. Mostecká po křižovatku se sil. I/14 (ul. Moravská). Objízdná trasa: pro vozidla nad 3,5 t  a autobusy bude vedena po sil. I/14 směr Česká Třebová, sil.III/36013, sil. III/36012 Dlouhá Třebová, Přívrat, Řetová, Řetůvka a dále směr Sloupnice a zpět.   Průjezd vozidel složek rychlého záchranného systému a vozidel osobní dopravy bude možný přes ul. Mostecká, Třebovská - kolem železniční stanice Ústí nad Orlicí – město, na sil. I/14 ul. Moravská (křižovatka u Rietru) v Ústí nad Orlicí.   Příjezd a přístup pro obyvatele ul. J.K.Tyla a IZS bude ze sil. II/360 na ul. Pod Horou kolem speciální školy a dále pěšky po lávce k čp. 1092 a 1093.    Uzavírkou a objížďkou bude ovlivněna autobusová linka č. 680901 a 680948. Linka č. 680901: Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Řetová,,odb. do Mandle, Ústí n.Orl.,,Andrlův Chlum rozc., Ústí n.Orl.,,u žel.podjezdu. (na zastávkách musí být daná informace, že se nebudou obsluhovat v době uzavírky a u zastávky Řetová,,odb. musí být daná informace, že se neobsluhuje ve směru do Mandle) Objízdná trasa: Sloupnice silnice II/360 do Řetůvky a zde po silnici III/36012 do Řetové a přes Přívrat na křižovatku se silnicí III/36013 a zde pokračovat do Dlouhé Třebové na silnici I/14 do Ústí nad Orlicí.   Pro spoje vedoucí od zastávky Ústí n.Orl.,,u žel.podjezdu rovnou na autobusové nádraží bude náhradní zastávka Ústí n.Orl.,,žel.zast. za zastávku Ústí n.Orl.,,u žel.podjezdu. (informace o náhradních zastávkách v době uzavírky musí být na označníkách uvedena).   Pro spoje vedoucí od zastávky Ústí n. Orl.,,u žel.podjezdu na zastávku Ústí n.Orl.,,žel.zast.a dále kolem nemocnice bude náhradní zastávka Ústí n.Orl.,,Rieter za zastávku Ústí n.Orl.,,žel.zast.podjezdu. (informace o náhradních zastávkách v době uzavírky musí být na označníkách uvedena) Linka č. 680948: Objízdná trasa: Sloupnice silnice II/360 do Řetůvky a zde po silnici III/36012 do Řetové a přes Přívrat na křižovatku se silnicí III/36013 a zde pokračovat do Dlouhé Třebové na silnici I/14 do Ústí nad Orlicí a dále po trase linky  
news list