Přejít na obsah

BUDOU VOLENI ČLENOVÉ OSADNÍCH VÝBORŮ

V Ústí nad Orlicí budou opět pracovat čtyři osadní výbory. Činnost dosavadních byla ukončena s komunálními volbami.

Osadní výbory budou pracovat v minimálním počtu 5, maximálním 7 členů. V následujících dnech se uskuteční veřejné schůze, na kterých bude zhodnocena dosavadní činnost osadních výborů a dojde k volbě nových členů. Navržené složení bude následně předloženo zastupitelstvu města ke schválení.

Termíny:

Osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov 

24. listopadu 2022 od 19.00 hodin

Ústí nad Orlicí - Černovír, v prostorách restaurace paní Šimaškové 

Osadní výbor pro část města Hylváty, Dukla

1. prosince 2022 od 17.00 hodin

Ústí nad Orlicí - Hylváty, v prostorách Základní školy Třebovská

Osadní výbor pro část města Kerhartice

6. prosince 2022 od 17.00 hodin

Ústí nad Orlicí - Kerhartice, Sokolovna T. J. Sokol Kerhartice

Osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec

8. prosince 2022 od 18.00 hodin

Ústí nad Orlicí - Knapovec, Komunitní centrum Knapovec

Zájemci o členství v osadním výboru místní části mohou kontaktovat asistentku starosty Lucii Břízovou na tel. 465514235, nebo e-mailem brizova@muuo.cz. Podmínkou je trvalé bydliště v dané části města. 

K čemu osadní výbory slouží? Spolupracují s městem a usilují o zlepšení života v dané městské části. Například jsou oprávněny předkládat návrhy týkající se jejich rozvoje, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města nebo k připomínkám a podnětům občanů.

Vedení města děkuje všem dosavadním předsedům a členům osadních výborů za jejich práci a úsilí, které věnovali ve prospěch svých spoluobčanů.