Přejít na obsah

V AREÁLU PREFY BY MOHLA STÁT TENISOVÁ HALA

Rada města se seznámila se studií tenisové haly v bývalém areálu Prefy v lokalitě Královéhradecká, kterou město nechalo zpracovat na podnět Tenisového klubu v Ústí nad Orlicí. K návrhu se vyjádřila také městská architektka Petra Coufal Skalická, její doporučení budou zapracována do další varianty řešení. Město celý záměr nadále podpoří zadáním dalších stupňů projektové dokumentace. Plánové umístění tenisové haly je v západní části areálu Prefy, který město zakoupilo v roce 2002 a není na překážku jeho dalšímu sportovnímu rozvoji.    

Architektonická studie počítá s tím, že vznikne objekt halového typu zohledňující stávající zástavbu v ulici V Lukách. Návrh haly disponuje se třemi kurty, klubovnou a potřebným zázemím pro sportovce, trenéry i personál klubu. Atraktivní jsou skleněné stěny, kterými by ze vstupní haly a klubovny bylo možné pozorovat dění v hale.

Hlavní vchod do objektu haly má přímo navazovat na stávající vstup do areálu tenisového klubu, potažmo na venkovní kurty. Studie počítá také s kultivací veřejného prostranství a doplněním zeleně v této lokalitě. Z hlediska dopravy byl před halou navržen zvýšený zpomalovací práh a vymezená parkovací místa. Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na zhruba 43,5 milionu korun, předpokladem pro její realizaci je zisk dotací.

tenisová hala1

tenisová hala2