Přejít na obsah

POŽEHNALI NOVÉ PRŮČELÍ KOSTELA

Slavnostní žehnání zrekonstruovaného průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo v úterý 22. listopadu. Žehnání se ujal P. Jan Pitřinec, nový duchovní správce farnosti. Mezi hosty nechyběl bývalý děkan Vladislav Brokeš a také starosta města Petr Hájek, který poděkoval za realizovanou rekonstrukci kostela, a dlouhodobou spolupráci mezi farností a městem.

Následovala krátká bohoslužba a tradiční valná hromada Cecilské hudební jednoty při příležitosti 219. výročí jejího založení.

Přípravy na rekonstrukci průčelí našeho kostela začaly již v roce 2013 důkladným stavebně historickým průzkumem kamenných prvků kostela, který prokázal havarijní stav soch na římsách a dalších kamenných částí. Samostatné práce pak byly rozloženy do tří etap v letech 2020-2022.

Nejsložitější částí první etapy (2020) bylo restaurování čtyř soch na průčelí kostela.

Ve druhé etapě (2021) se pracovalo na levé straně kostela a práce spočívaly především v čistění pískovcových prvků, zpevňování a doplňování zvětralého kamene. Začaly také práce na restaurování zábradlí z balkonu na průčelí kostela.

V poslední etapě (2022) se podařilo dokončit restaurování kamenný prvků a fasády na průčelí kostela, kdy byl restaurován vstupní portál a pravá strana kostela. Na balkon se vrátilo restaurované zábradlí a byly instalovány další ochranné prvku proti ptactvu.

Celkové náklady za všechny 3 etapy činily na 6,5 milionu korun. Restaurování bylo rozloženo na 3 roky, kdy se v každém z nich opravovalo zhruba za 2 miliony.

Díky spolupráci farnosti s městem se podařilo získat dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 4,16 milionu korun. Město Ústí nad Orlicí podpořilo tuto akci částkou 250 tisíc korun. Pardubický kraj přispěl celkem 1,4 milionem korun. Zbývající část, téměř 600tisíc korun zaplatila farnost především z darů a sbírek, a také díky příspěvku z Fondu solidarity Biskupství královéhradeckého.

3K0A04972
3K0A04951
3K0A05212
3K0A05093
3K0A05242
3K0A05324
3K0A0517
3K0A05352
3K0A05492
3K0A0582