Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 2. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na 2. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 12. prosince 2022 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, Velký sál.


Navržený program:

1.  Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva

2.  Schválení jednacího řádu

3.  Majetkoprávní úkony

4.  Finanční záležitosti

  • Rozpočtové provizorium na rok 2023
  • Rozpočtová opatření
  • Dotace

5.  Různé