Přejít na obsah

POLNÍ A PŘÍČNÁ PROŠLY REKONSTRUKCÍ

Výraznou proměnou prošly v uplynulých měsících ulice Polní a Příčná. Rekonstrukce, která trvala od půlky září do konce listopadu, stála 6 milionů korun. Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci komunikace a chodníků části ulic Polní a Příčná, dále bylo vybudováno 20 parkovacích stání, tradičně na vsakovací dlažbě.

V letošním roce město investovalo do oprav a rekonstrukcí místních komunikací více než 21 milionů korun, mj. proběhla náročná rekonstrukce úseku ulice Bratří Čapků před Novou Louží. V současné době pokračuje také rekonstrukce ulice Jana a Josefa Kovářů, kde se dokončuje výměna dvou páteřních vodovodních řadů. Na tyto práce naváže na jaře příštího roku kompletní rekonstrukce chodníků a vozovky, a to včetně ulice Zeinerovy a části ulice Chodská. 

3K0A03322
3K0A03342
3K0A03332
3K0A03372
3K0A03381
3K0A03421
3K0A03402