Přejít na obsah

PODRUHÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Podruhé se sešlo nové zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Program zahrnoval víc než tři desítky bodů. Zastupitelé například rozhodli, že do doby schválení rozpočtu města na rok 2023 bude město hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria. Rozpočet města bude k diskusi a ke schválení předložen na 3. zasedání, které se uskuteční 30. ledna 2023. Schváleny byly také mimořádné dotace do oblasti sportu, které sportovním organizacím pomohly vyřešit jejich složitou finanční situaci způsobenou zvýšenou cenou energií. Mimořádná individuální dotace ve výši 5,3 milionu korun byla poskytnuta Tělovýchovné jednotě Jiskra Ústí nad Orlicí na výměnu umělého trávníku 3. generace a osvětlení ve sportovním areálu v Ústí nad Orlicí. TJ Jiskra na tuto akci získala dotaci od Národní sportovní agentury ve výši necelých 70 %. Dotace města je určena na dofinancování nákladů s tím, že sama Jiskra se na realizaci podílí částkou 240 tisíc korun uhrazenou z vlastních zdrojů.

Schválen byl také každoroční příspěvek města Ústí nad Orlicí Pardubickému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na území města, letos ve výši 380 tisíc korun. Zazněla také informace o průběhu a hodnocení užší architektonické soutěže o návrh - Galerie Perlou v Ústí nad Orlicí a schváleni byli členové kontrolního, finančního a osadních výborů.

Diskutovalo se také o snížení daně z nemovitosti, návrh vyhlášky bude předložen k projednání zastupitelstvu města nejpozději do 30. 6. 2023.

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu.

3K0A11191
3K0A10921
3K0A11044
3K0A11082
3K0A10942
3K0A11001
3K0A11171
3K0A10994
3K0A11122
3K0A10882