Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ NEPODPOŘILI VYHLÁŠENÍ REFERENDA

Zastupitelstvo města dnes nepodpořilo návrh na uspořádání místního referenda o zachování/demolici Janderovy vily během prezidentských voleb (13. a 14. ledna 2023). Záměr revitalizace parku u Roškotova divadla, jehož součástí má být odstranění této stavby, byl na zastupitelstvu města projednáván od roku 2019 vícekrát. V prosinci 2021 zastupitelstvo schválilo předloženou projektovou dokumentaci a v současné době je již podepsána smlouva s vysoutěženým dodavatelem na demoliční práce, které mají být zahájeny v průběhu ledna příštího roku. Do navrženého termínu konání místního referenda zbývá jen krátký časový prostor nezbytný pro dodržení veškerých postupů, povinností a zákonných lhůt, které ukládá zákon o místním referendu. Ten vyžaduje například zřízení samostatných okrskových volebních komisí, což by při 17 okrscích v Ústí nad Orlicí znamenalo personálně zajistit minimálně dalších 75 lidí. Veškeré výdaje spojené s konáním referenda by hradilo město ze svého rozpočtu, náklady byly odhadovány na zhruba 200 tisíc korun.

V roce 2014 se v Ústí nad Orlicí konalo referendum o provozování sázkových her. Hlasovat nepřišel dostatečný počet lidí a referendum bylo neplatné.

3K0A1119 1