Přejít na obsah

SEMINÁŘ O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V úterý 24. února se v zasedací místnosti Městského úřadu v Ústí nad Orlicí uskutečnil seminář o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek. Jednalo se o třetí seminář, který na toto téma uskutečnila pro Pardubický kraj obecně prospěšná společnost P3 – People, Planet, Profit o.p.s.. 13 starostů a zástupců obcí vyslechlo informace o tom, jak je možné propojit veřejné zakázky se zaměstnáváním znevýhodněných osob a podporou sociálních podniků. Po živých diskuzích s odborníky a zástupci dvou sociálních podniků odcházeli účastníci semináře s myšlenkami na to, že propojení veřejných zakázek se zaměstnáváním znevýhodněných obyvatel jejich obcí by mohlo být užitečné i pro ně.   „Tento seminář jsme již předtím měli v Pardubicích a Svitavách, v Ústí nad Orlicí ale vzbudil největší zájem a byl nejlepší“, prohlásila Petra Francová, ředitelka P3 – People, Planet, Profit o.p.s.   Akce byla financovaná z individuálního projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji, který je financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Státního rozpočtu ČR.
news list