Přejít na obsah

HŘBITOVNÍ KAPLE V KNAPOVCI PROŠLA OBNOVOU

Město pečuje o místa posledního odpočinku. Nedávno byla dokončena stavební obnova kaple Zmrtvýchvstání Páně na hřbitově v Knapovci. Práce začaly letos v červnu, jejich součástí byla mj. oprava střešní konstrukce, výměna krytiny a klempířských prvků, nový systém hromosvodu, ale i statické zajištění zděných konstrukcí, oprava omítek a oken nebo instalace nové mříže u vchodových dveří. Restaurátorské práce byly jen dílčí, týkaly se kamenných prvků na opěrném pilíři a vstupním portálu a dále kovaného kříže na štítu kaple. Restaurování interiéru přijde na řadu v další etapě.

Letošní práce stály zhruba jeden milion korun, na obnovu kaple město obdrželo dotaci Pardubického kraje z programu na podporu památkové péče ve výši 200 tisíc korun.

Jde o další investici zaměřenou na zvelebování ústeckých hřbitovů. Za zhruba 600 tisíc korun prošla letos proměnou také márnice na hřbitově v Hylvátech, město ji získalo bezúplatným převodem od státu a v letošním roce opravilo.

3K0A0128
3K0A0136
3K0A0137
3K0A0133
3K0A0127