Přejít na obsah

ŽIVÝ BETLÉM LÁKAL DO KOSTELA

Na druhý svátek vánoční, 26. prosince, se opět konal tradiční Živý betlém připravený Římskokatolickou farností Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a tanečním oddělením ZUŠ Jaroslava Kociana. Kvůli špatnému počasí začal program krátce přes kostelem odkud se přesunul do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zde byla připravena taneční vystoupení, která dokreslila betlémskou atmosféru. Narozenému Ježíškovi, v podání místních farníků, se přišli poklonit všichni přítomní.

3K0A11464
3K0A1123
3K0A1141
3K0A11272
3K0A11362
3K0A11522
3K0A11553
3K0A11614
3K0A11753
3K0A12143