Přejít na obsah

DRUHÝ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Město Ústí nad Orlicí vyhlásí druhý ročník participativního rozpočtu "PRO ÚSTÍ", které fungují na principu občané navrhují – občané rozhodují. Radou města byla schválena pravidla i částka na realizaci prospěšných projektů. Opět půjde o 800 tisíc korun. Vybírat se budou čtyři projekty, dva malé do 100 tisíc korun a dva velké do 300 tisíc korun. 

V pravidlech nedochází k žádným podstatnějším změnám. Hlasovat už bude možné pouze elektronicky na webových stránkách města, o papírové formuláře byl velmi malý zájem. S vyplněním elektronického formuláře seniorům rádi pomůžeme. Drobná změna se týká také počtu návrhů, který může jeden občan podat, snížen byl na 2 návrhy.

Harmonogram byl stanoven v podobném časovém horizontu jako při prvním ročníku. Informační kampaň začne v lednu, občané budou mít možnost podávat své návrhy od 1. února do 15. března 2023. Po posouzení záměrů přijde na řadu hlasování ústecké veřejnosti, a to od 1. do 31. května 2023. Vlastní realizace vybraných projektů se předpokládá v druhé polovině kalendářního roku, podle jejich náročnosti případně v roce následujícím.

Další informace k Participativnímu rozpočtu naleznete ZDE.

mesto