Přejít na obsah

KONCERT ZAKONČIL TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2023

V neděli 8. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí uskutečnil Tříkrálový koncert, který zakončil v pořadí 23. ročník tradiční Tříkrálové sbírky v Ústí nad Orlicí.

V našem městě sbírku pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí, která organizovala koledování ve všech částech města.

Nedělní koncert zahájilo vystoupení sboru Vox coloris Gymnázia Ústí nad Orlicí. Vyvrcholením tradičního koncertu, který se v kostele konal po dvouleté přestávce již po čtrnácté, byla Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ od Jana Jakuba Ryby v podání smíšených pěveckých sborů Alou Vivat Ústí nad Orlicí, Familia Cantorum Letohrad, Cecilské hudební jednoty Ústí nad Orlicí a Campanula Dolní Dobrouč.

Výtěžek dvacáté třetí Tříkrálové sbírky, je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává na 150 lidí a v celém okrese poskytuje téměř dvě desítky služeb lidem všech generací. Služby Oblastní charity využívají mladí i staří - lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě či samotě. Také v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci charitní služby na Orlickoústecku meyi které patří například sociálně terapeutické dílny, Centrum Pod střechou a činnost jeho služeb, pečovatelskou službu, domácí hospic ALFA-OMEGA, rodinná centra, sociální rehabilitaci, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší a řadu dalších.

Více informací ZDE: http://uo.charita.cz/

3K0A15593
3K0A14742
3K0A14782
3K0A14802
3K0A14863
3K0A14923
3K0A15001
3K0A14822
3K0A15051
3K0A15121

news list