Přejít na obsah

ZVEŘEJNĚN NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA

Návrh rozpočtu města na rok 2023 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení Městského úřadu, Městské policie, příspěvkových organizací města a společností založených městem. Návrh rozpočtu města v objemu 526.606 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2023 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši 96.886 tis. Kč. Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 429.720 tis. Kč, výdaje ve výši 526.606 tis. Kč a financování ve výši 96.886 tis. Kč. Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 11.112 tis. Kč.

Hlavním zdrojem financování rozpočtu jsou zůstatky z bankovních účtů ke konci roku 2022 ve výši 144.351 tis. Kč. Z těchto prostředků bude využito 107.498 tis. Kč, a to především na krytí nedokončených akcí z roku 2022 převedených do roku 2023 a na další investiční výdaje. Prostředky ve výši 36.853 tis. Kč se do rozpočtu nezařazují, jsou uloženy na spořících účtech a budou zapojeny do rozpočtu roku 2024. S dalšími položkami (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů) činí financování celkem 96.886 tis. Kč.

S návrhem rozpočtu se můžete seznámit ZDE.