Přejít na obsah

PROBÍHÁ DEMOLICE PŮVODNÍHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU

V Nádražní ulici vedoucí kolem nové železniční estakády probíhá postupná a řízená demolice původního železničního mostu. Odtěžen je také původní železniční násep a probíhají zde terénní úpravy. 
news list